Metal Kumlama ve Boya

Kumlama işleminin ülkemizdeki geçmişi çok kısadır.Önceleri sadece deniz kumunun paslı yüzeye püskürtülmesi olarak bilinen kumlama işlemi, sanayimizin gelişmesiyle daha hassas malzemelere daha özel yöntemlerle uygulanmaya başlamıştır.Günümüzde kaplama öncesi pürüzlendirme veya yüzey sonlandırma amacıyla yoğun şekilde uygulanan kumlama işlemi basınçlı hava ile yüzeye, kum olarak tabir edilen bir mikron boyutlarında olan malzemelerin püskürtülmesi olarak tanımlanabilir.Hava sayesinde yüksek bir hıza ve dolayısı ile momentuma sahip olan bu kumlar yüzeye çarptıklarında mikron mertebesinde izler bırakırlar. Oluşan bu izlerin derinliği ve şekilleri yüzeyin parlaklığına birebir etki ederler. Yüzeyin kumlanarak işlenmesinde rol oynayan başlıca elemanlar, basınçlı hava, çeşitli özellikteki kumlar, hava ve kum tankları,kum püskürtme memeleridir. ancak yüzey morfolojisini en çok etkileyen elemanlar, havanın basıncı ve kullanılan sarf malzemesinin cinsidir. Basınçlı hava bu işlemde itici güç olarak kullanılmakta ve yüzeye gönderilen sarf malzemelerinin etkisini belirlemektedir.Yüzeyin şeklini belirleyen eleman ise kullanılan sarf malzemesidir.Sarf malzemelerini şekil itibari ile küresel ve köşeli olarak ikiye ayırmak mümkündür. Köşeli taneciklerin oluşturduğu sarf malzemelerine girit adı verilmektedir.(Örneğin çelik girit, cam giriti, dere kumu, alüminyum oksitler vs.)