ZÜMRÜT RASPA  HEDEFİ; Yüklendiği işleri uluslar arası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname , standartlara ve müşteri şartlarına  uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

 

ZÜMRÜT RASPA  YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI; yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.

ZÜMRÜT RASPA ÜST YÖNETİMİ; Bu amacı gerçekleştirmek üzere,

 

·        Kalite, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,

·        Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasına,

·        İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasına,

·        Kumlama raspalama ve boyama faaliyetlerinde doğal kaynak kullanımının optimum seviyede tutulması ve geri dönüşümün desteklenmesini,

·        Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini, Taahhüt etmektedir.

·        Sistem standartlarını sürekli iyileştirerek müşteri memnuniyetinin sağlanması.

 

ZÜMRÜT RASPA  ÇALIŞANLARI; takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.

 

Sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir çalışma kültürünü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.